Zaloguj

Nota o legalnościRegulaminPrywatnośćLegalnośćWarunkiMapaReklama

Czym są prawa autorskie?
Prawa autorskie (z ang. copyright) są rodzajem ochrony zapewnianej oryginalnym pracom autorskim, w tym utworom literackim, audiowizualnym, grafikom, sztukom itp. Prawa autorskie, jak sama nazwa wskazuje, zapewniają ich właścicielom z mocy prawa wyłączne prawa do ochrony ich prac.

Ochrona tych praw oznacza, że ich właściciel może sprawować kontrolę poprzez określone sposoby wykorzystania swojego dzieła. Ochrona ta daje właścicielowi praw autorskich kontrolę nad kopiowaniem ich treści oraz zarządzaniem jej transmisji. Z udostępnianiem w internecie treści wiąże się wiele praw wyłącznych właściciela praw autorskich. Wyłączna natura praw autorskich oznacza, że tylko właściciel może decydować, kto może podejmować działania w stosunku do należącej do niego treści.

Praw autorskich dotyczą ograniczenia, czyli nie chronią one pomysłów i faktów. Ponadto niektóre wykorzystania materiałów chronionych prawami autorskimi są dozwolone przez prawo. Przykładowo oznacza to, że nie trzeba posiadać praw autorskich by np. skorzystać z dzieła chronionego prawem autorskim do użytku prywatnego, osobistego, jednakże jest to zależne od rodzaju dzieła/utworu.

Dokładny charakter wyjątków w ochronie praw autorskich zależy również od obowiązującego w danym kraju prawa autorskiego. Najważniejszym z nich jest jednak dozwolony użytek (z ang. fair use lub fair dealing). Przykładowo Polskie Prawo zabrania nieodpłatnego korzystania z programów komputerowych co oznacza, że należy posiadać licencję na oprogramowanie nawet jeśli jest ono wyłącznie do użytku osobistego. Z kolei zezwala ono na nieodpłatne korzystanie z filmów czy muzyki pobranej z internetu oczywiście w zakresie własnego użytku osobistego.

Nasz serwis, a legalność - czyli kilka słów o legalności:
Uwaga! Niektóre informacje dotyczą wyłącznie Polskiego prawa. Mogą nie mieć mocy prawnej w innych krajach. Pod pojęciem serwisu rozumiemy Bajkitv.pl.
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. [...] Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostałych w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. (art. 23 ust. 1)

2. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 118 ust. 4)

3. Art. 75 ust. 7 Ustawy o prawie autorskim informuje o legalności wykonywania kopii zapasowych nabytych przez siebie plików legalną drogą oraz udostępnianie ich zgodnie z art. 23 ust. 3.

4. W przypadku nieuzasadnionych podejrzeń przez organy ścigania, co do uzyskiwania korzyści majątkowych z udostępniania i rozpowszechniania uploadów zamieszczonych w serwisie, administracja Bajkitv.pl nie może przekazać informacji organom na temat danego Użytkownika oraz nie może pomóc w jego zlokalizowaniu zgodnie z polityką prywatności (art. Zakres udostępniania informacji o Użytkownikach).

5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Bajkitv.pl nie przekazuje informacji dotyczących Użytkowników osobom nieupoważnionym (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133, Pozycja 883). Może je natomiast przekazać organom ścigania mającym uzasadnione podejrzenia oraz odpowiedni nakaz. Obowiązują akty zmieniające.

6. Treści i obrazki zawarte w serwisie są zamieszczone przez Użytkowników głównie w celach informacyjnych. Żadne pliki chronione prawami autorskimi nie znajdują się na serwerach Bajkitv.pl. Administracja serwisu nie może odpowiadać za sposób użytkowania serwisu i treści wysyłane przez Użytkowników. Nie może odpowiadać za treści, które nie są treściami od niej pochodzącymi. Jeśli uważasz, że Twój wizerunek w serwisie został umieszczony bezprawnie, przykładowo w postaci obrazu to skontaktuj się z nami, a po przeprowadzeniu autoryzacji zostanie usunięty, a względem autora (osoby dodającej) obraz zostaną wyciągnięcie konsekwencje.

7. Żadne z materiałów w odtwarzaczach dostępnych po kliknięciu w linki w bazie Bajkitv.pl nie znajdują się na Naszych serwerach, a także z naszej strony nie są pobierane za ich oglądanie żadne opłaty. Są to jedynie odnośniki prowadzące do witryn udostępniających materiały zwykle w celach promocyjnych materiału oraz serwisu, z którego materiały pochodzą. Serwisy, na których znajdują się materiały posiadają je na swoich serwerach i tym samym biorą za nie odpowiedzialność oraz mają możliwość ich usunięcia w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich.

Serwis Bajkitv.pl nie podpisuje się pod żadnymi zamieszczanymi publicznie i prywatnie przez Użytkowników treściami i obrazami
i stanowczo zrzeka się z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.